Langdurig ziekteverzuim vraagt om een goede re-integratie aanpak – Spoor 2

Onze Arbo- en Verzuimregisseurs komen regelmatig medewerkers tegen die om gezondheidsredenen niet meer het werk kunnen doen waar ze voor opgesteld staan. Dan wordt er een Spoor 2 traject opgestart. De zoektocht bij het vinden van passend, duurzaam en betaald werk is voor de medewerker een vaak moeilijk en emotioneel traject. Een succesvol spoor 2 traject vraagt daarom om een zeer persoonlijke en betrokken aanpak.  Hiervoor werken wij nauw samen met Cofect. Joris van Hal, re-integratiespecialist van Cofect legt uit hoe zij, door hun unieke aanpak, een succesvol resultaat behalen.

DOELSTELLING SPOOR 2

De doelstelling van elk 2e spoor traject is het vinden van passend, duurzaam en betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting (Wet verbetering Poortwachter) waar zowel de werkgever als de medewerker mee aan de slag moeten. Op het moment dat de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige aangeeft dat het 2e spoortraject moet worden opgestart, heeft de werkgever 6 weken de tijd om dit op te starten. De werkgever kan hiervoor een externe partij inschakelen. Dpo2 schakelt op dat moment met Cofect. Met een landelijk dekkend netwerk van re-integratie specialisten weten zij door hun persoonlijke aanpak medewerkers te helpen aan duurzaam en passend werk.

ONZE AANPAK

“We starten altijd met een persoonlijk intake” vertelt Joris van Hal, re-integratie specialist bij Cofect. “De intake vindt plaats in het bedrijf of bij de medewerker thuis. Hiermee krijgen we een echt beeld van de situatie en van de kandidaat. Zo sprak ik een tijd geleden een productie medewerker. Hij werkte daar al jaren in dezelfde functie. Toen ik bij hem thuis kwam, zag ik allerlei zelfgemaakte meubels van metaal. Is een hobby, zo vertelde hij. Het was nog nooit in hem opgekomen om iets met deze kunde en ervaring te doen. Inmiddels is deze medewerker aan het werk als fietsenmaker. Dat bleek uiteindelijk precies in lijn met zijn vaardigheden, mogelijkheden én interesses te liggen.”

“Vanuit de intake stellen we samen een trajectplan op” legt Joris verder uit. “Belangrijk is dat de kandidaat inzicht krijgt in zijn of haar persoonsprofiel, mogelijkheden, en beperkingen die hij of zij ervaart. Dit inzicht vertalen we dan naar andere arbeids- en beroepsmogelijkheden. Het zoeken naar een baan vanuit een spoor 2 traject vraagt om een goed voortraject. De kandidaat kan pas verder als hij de situatie en de beperkingen die zijn ziekte of arbeidsbeperking met zich meebrengen heeft geaccepteerd en heeft afgesloten. Dan kan de blik weer op de horizon worden gericht. En blijkt vaak meer mogelijk dan eerder gedacht.”

SITUATIE IN KAART

“Door middel van testen en gesprekken brengen we de vaardigheden, interesses, competenties en ambities van de kandidaat in kaart,” laat Joris weten. “Op het moment dat de medewerker weer inzicht in zijn persoonlijke talenten en mogelijkheden heeft, gaan we aan de slag met het profileren op de de arbeidsmarkt. Soms is het jaren geleden dat iemand een sollicitatie gesprek heeft gevoerd. Ook dat oefenen we. Net zoals het schrijven van een goede brief en het opstellen van een aansprekend cv.”
“Cofect kent de arbeidsmarkt, heeft een uitgebreid netwerk en weet de mogelijkheden en kansen om duurzaam te re-integreren te vinden. Niet alle werkgevers zijn op de hoogte van de regelingen rondom het aannemen van iemand vanuit spoor 2. Wel is bij werkgevers doorgaans bekend dat er bij ziekmelding een loondoorbetalingsverplichting is voor de eerste twee jaar. Veelal zijn werkgevers wat voorzichtig om een spoor2 kandidaat in dienst te nemen. Wij gaan dan met hen om de tafel zitten om de regelingen, die er zijn om de risico’s voor de werkgever af te dekken, toe te lichten. Dat maakt het niet alleen inzichtelijk voor een nieuwe werkgever, maar blijkt ook vaak nieuwe kansen te geven. Zo leidt een gesprek niet zelden tot een plaatsing.”

NETWERK IS BELANGRIJK

“Niet alleen wijzelf hebben een uitgebreid netwerk, de kandidaat zelf heeft deze ook. Familie, vrienden, kennissen, maar bijvoorbeeld ook de ouders van vriendjes van de kinderen, relaties op de sportclub ed, kunnen helpen met het zoeken naar mogelijkheden. Daar staat niet iedereen zomaar bij stil”, laat Joris weten. “Veel banen, zo ook in spoor 2, gaan via via maar dan moet je wel weten wat je wilt en dat goed en helder kunnen overbrengen. Daar helpen we de 2e spoor kandidaten natuurlijk graag mee.”
Niet altijd lukt het om voor het einde van het tweede ziektejaar een nieuwe passende baan te vinden. De medewerker kan dan in aanmerking komen voor een WIA uitkering. Dan helpt Cofect de medewerker en de werkgever met de gang naar het UWV voor de WIA keuring en alles wat daar bij komt kijken.

Cofect werkt met korte lijnen en geeft in elk stadium van het traject duidelijkheid, niet alleen naar de medewerker maar ook naar de werkgever. Zo ontvangen beide partijen elke twee maanden een formele voortgangsrapportage en tussentijds updates van de re-integratie specialist. Bijvoorbeeld na een coachingsgesprek of als de re-integratiespecialist een inhoudelijke verandering van de situatie waarneemt waarbij een actie of interventie van de werkgever nodig is. Door het traject zorgvuldig te doorlopen en alle partijen vrijwel continue mee te nemen in het verloop van het traject voorkom je dat, je als werkgever, te maken krijgt met verrassingen of zelfs een loonsanctie.

Op de vraag hoe vaak het proces nu succesvol is geweest, legt Joris uit dat dit een lastige vraag is: ”Dit hangt erg samen met het vakgebied waarin iemand werkzaam is, hoe de arbeidsmarkt er voor staat maar ook wat de belemmeringen zijn. Aan de andere kant kun je je de vraag stellen: Wat is succesvol? Soms gaat de medewerker eerst nog een (om)scholingstraject volgen of pakt hij/zij vrijwilligers werk op. In alle gevallen is het belangrijk dat de arbeidsbeperkte medewerker niet langs de zijlijn van de maatschappij blijft staan maar weer een actieve en naar arbeidsvermogen daginvulling heeft waar hij voldoening uit haalt. Dat is voor mij een onderdeel van een succesvol traject.”

Lees hier meer over de aanpak van spoor 2 of download direct de brochure.

Joris van Hal is te bereiken via [email protected]

Delen

Categorie

Thema's

triangle-down