DNA dpo2 Verzuim + Arbo

Dpo2 Verzuim + Arbo is een gespecialiseerd onderdeel van dpo2. Als arbodienst werken wij het liefst zij aan zij met onze klanten. We zijn goed bereikbaar en wanneer het nodig is nabij. Onze oplossingen bieden wij op maat aan en onze dienstverlening beweegt zich mee met de ontwikkeling van onze klanten. Wij streven naar langdurig partnerschap met onze klanten door samen duurzame resultaten te halen.

icon-cocreatie

Regie

Uw organisatie in regie, daar is onze dienstverlening op gericht. Wij geloven dat onze klanten zelf de regie bij verzuim moeten ervaren. Wanneer het kan met minimale ondersteuning, maar wanneer het nodig is regisseren wij het hele proces.
Wij werken met een multidisciplinair team van professionals maar met één centraal aanspreekpunt per klant. Onze mensen zijn denkende doeners die strategisch mee kunnen denken over de ontwikkelrichting van de organisatie en de bijbehorende dienstverlening en zorgen ook dat de dagelijkse activiteiten pragmatisch worden opgepakt. Wij geloven dat een partnerschap ontstaat door hands-on toegevoegde waarde te leveren en dat doen wij het liefst in nabijheid van onze klanten.

icon-cocreatie

Schaalbaar

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling, de ene veel sneller dan de andere. Onze maatwerk oplossingen bewegen hierin mee. Krijgt de rol van de leidinggevende een steeds prominentere plek in het verzuimproces dan begeleiden we deze ontwikkeling en passen wij onze activiteiten hierop aan. Verwacht u dat de omvang van uw organisatie sterk zal veranderen dan zorgen wij dat onze dienstverlening op of af kan schalen waar dat nodig is. Dit doen wij door heldere afspraken en periodiek evaluaties.

icon-cocreatie

Investeringsgerichte oplossingen

De aangeboden dienstverlening is ontstaan vanuit een investeringsbeslissing. Dit doen wij ook bij het inzetten van een interventie of het uitrollen van een nieuw project. We helpen onze klanten met kosten-batenanalyses waardoor besluitvorming eenvoudiger en sneller tot stand komt.

icon-cocreatie

Oplossingen

Wij geloven niet in een one size fits all. Het is altijd maatwerk en de mate waarin of de timing wanneer onze professionals worden ingezet is per klant verschillend. Op basis van analyses van de situatie en de behoefte wordt er een maatwerk oplossing voorgesteld. Natuurlijk bewegen wij met u mee als de situatie daar om vraagt. We gaan alleen voor oplossingen die daadwerkelijk waarde toevoegen en komen met oplossingen waarvan u de meerwaarde zult ervaren.

icon-cocreatie

Co-creatie

Bij Dpo2 Verzuim + Arbo spreken we graag van oplossingen in plaats van ‘advies’. Advies klinkt te vrijblijvend. We werken samen met u aan uw organisatie en dragen medeverantwoordelijkheid voor de resultaten. Samen met u komen we tot maatwerkoplossingen die we daarna samen implementeren. Woorden en daden dus.