Workshops en Trainingen

Wilt u met uw organisatie aan de slag met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door een preventief verzuimbeleid en verduurzaming van de werkomstandigheden, maar weet u niet goed hoe u dit aan kunt vliegen? De professionals van dpo2 Verzuim + Arbo vertellen u alles over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Verzuim en Arbo in verschillende workshops en trainingen.

Workshop Visie en Uitgangspunten Verzuimmanagement

De workshop Visie en Uitgangspunten helpt bij het bepalen van de visie ten aanzien van verzuimmanagement. Door het stellen van kritische vragen achterhalen we de belangrijkste uitgangspunten en inzichten die richting geven aan het verzuimmodel. Daarnaast bouwen we een concreet werkplan om het opgestelde beleid correct uit te voeren.

Workshop Preventie

De workshop Preventie van 1 à 2 dagdelen, helpt organisaties een beter beleid te ontwikkelen rondom het voorkomen van ziekte en verzuim. Door preventie als een rode draad door het inzetbaarheidsbeleid te weven, herkent u signalen van mogelijke uitval eerder. Door direct te acteren, voorkomt u escalatie van de situatie, waardoor de kans op (langdurig) verzuim afneemt.

Basis Verzuimtraining

Een training voor managers en betrokken medewerkers, waarin alle basisaspecten rondom Verzuimmanagement aan bod komen, zoals:

  • Aannemen van ziekmeldingen.
  • Registratie in het verzuimmanagementsysteem.
  • Wet Verbetering Poortwachter.
  • Risico’s bij onvoldoende opvolging.

Training Wet Verbetering Poortwachter

Een duidelijke training waarbij het proces en de handelswijze rondom de Wet Verbetering Poortwachter wordt uitgelicht. U krijgt antwoord op de vraag welke inspanningen verplicht zijn, welke interventies mogelijk zijn om een verzuimdossier in beweging te houden en hoe u het risico op een loonsanctie afwendt.

Workshop Verzuimgesprek Voeren

Een interactieve workshop, aangevuld met rollenspellen. Een actrice bootst verschillende ARBO-gerelateerde situaties na, waarna de cursisten onder begeleiding van de trainer tot een oplossing moeten komen. De rollenspellen zijn gebaseerd veelvoorkomende of ingewikkelde casuïstiek binnen uw organisatie. Indien noodzakelijk kan dpo2 Verzuim + Arbo uiteraard ook casussen aandragen om meer diepgang te verkrijgen.

Workshop Duurzame Inzetbaarheid

In de workshop Duurzame Inzetbaarheid gaan we aan de slag met verduurzaming van uw bedrijf. In een workshop van 1 à 2 dagdelen begeleidt dpo2 Verzuim + Arbo u bij de aanvulling van het bestaande P+O-beleid met duurzame oplossingen én we bouwen samen aan een uitvoerbaar stappenplan. Een helder beleidsplan, waarin verzuimpreventie, verduurzaming, werktevredenheid en kostenreductie centraal staan.
Na het volgen van de workshop Duurzame Inzetbaarheid bezit de organisatie:

  • Een zo volledig mogelijk risicoprofiel van alle doelgroepen van de organisatie.
  • Een concrete actielijst voor zaken die op korte termijn aangepakt moeten worden.
  • Een overzichtelijk meerjarenplan voor de verdere vormgeving van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.