preventief en duurzaam

Vitale en gelukkige medewerkers zijn essentieel voor iedere organisatie. Bedrijfscultuur en managementstijl zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op het wel en wee van medewerkers. Dpo2 Verzuim + Arbo zet in op een preventief verzuimbeleid door structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden. Wij zijn ervan overtuigd dat preventieve maatregelen de veiligheid en het plezier op de werkvloer verhogen waardoor verzuimcijfers afnemen.

Preventiegericht Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Dpo2 Verzuim + Arbo gelooft dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom richten wij ons voortdurend op preventie. De beste werkomstandigheden ontstaan door een goed ingericht gezondheids- en veiligheidsbeleid. Het tijdig aanvragen van medische onderzoeken, keuringen, risico-inventarisaties en ergonomisch werkplekonderzoek dragen bij aan een goed beleid. Daarnaast zijn de preventieve inzet van bedrijfsartsen, begeleiding bij het voeren van frequent verzuimgesprekken en een arbeidsomstandighedenspreekuur van vitaal belang om arbeidsverzuim terug te dringen.

Kerndeskundigen

De verzuimregisseur van dpo2 Verzuim + Arbo adviseert u over verbetering van de arbeidsomstandigheden en toepassing van de Arbowet binnen uw bedrijf. Met behulp van zorgvuldig geselecteerde kerndeskundigen (bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist en de arbeid & organisatie adviseur) werken we aan een gestructureerd en praktisch plan. Onze kerndeskundigen ondersteunen u op specifieke thema’s, door bijvoorbeeld:

 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).
 • Preventief medisch onderzoek (PMO).
 • Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE; zowel de toetsing als de volledige uitvoering).
 • Aanpak voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De samenwerking tussen organisatie, verzuimregisseur en kerndeskundige zorgt voor een integrale aanpak en een preventief verzuimbeleid met een breed draagvlak.

Providerboog

Om iedere organisatie op alle mogelijke fronten te ondersteunen in de uitvoering van (preventief) verzuimmanagement, werkt dpo2 Verzuim + Arbo samen met zorgvuldig geselecteerde boog van kerndeskundigen die preventieve- en curatieve interventies kunnen uitvoeren..
Ons aanbod bestaat o.a. uit:

 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Tweede spoor begeleiding en outplacement
 • Mediation
 • Vertrouwenspersoon
 • Traumazorg
 • Bedrijfsfysiotherapie
 • Gezondheidsonderzoeken (PAGO of PMO)
 • RI&E (alleen de toetsing of de volledig uitvoering)
 • Vitaliteitsscan
 • Griepvaccinaties

 

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als de ontwikkeling van medewerkers tot stilstand komt, verlaagt de werkdrive. Met het verstrijken van de jaren neemt de kans op regelmatig of langdurig verzuim sterk toe. Aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers door bijvoorbeeld ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden, houdt het gros van de medewerkers vitaal en gelukkig.
Is het beleid van uw organisatie al ingericht op persoonlijke groei en ontwikkeling van de medewerkers?