Zorg voor je mensen, dat betaalt zich terug!

“Ach, die 15 cent per brood erbij, of die 20 cent per pak melk…” Wie niet op iedere euro hoeft te letten zal de toename van het eindbedrag op de bon van de supermarkt wellicht niet erg opvallen. Misschien wordt het besproken onder een lunchwandeling of tijdens het ‘einde van de werkweek’-drankje op het terras en zal nauwelijks impact hebben op het boodschappenlijstje.

Wat als alle prijsstijgingen, groot en klein, wel meetellen? Kostwinner zijn en 5 monden moeten voeden. Of startende werknemer, waarbij je de flexibele energieprijzen af moet wachten, in een woning met energielabel E. Of iemand die door een scheiding niet meer gezamenlijk alle kosten draagt, maar er plotseling alleen voor staat. Herken je deze medewerkers? En sta je voor ze klaar? Wat kun je doen, ter voorkoming van financiële zorgen en/of mogelijke schulden bij je medewerkers?
Werkgevers kunnen van elkaar leren, welke ondersteuning effectief is en hoe ze hun medewerkers met financiële ongezonde situaties kunnen bereiken en ondersteunen. Zie Rapport: “(On)zichtbare geldzorgen op de werkvloer. Een onderzoek naar het werkgeversperspectief op de financiële gezondheid van werknemers”, gepresenteerd op 22 juni 2022.

Tel uit hoeveel van jouw mensen kwetsbaar zijn. Bij 40% van de huishoudens met geregistreerde problematische schulden is er een werkende kostwinner aanwezig. Van horeca tot onderwijs, van zorgbranche tot vervoer en opslag. De hoogte van het inkomen is niet relevant. Meer inkomen zorgt voor een ander uitgavenpatroon, en budgettering is ook daar een aandachtspunt. 1 op de 10 huishoudens kan niet rondkomen vanwege onvoldoende inkomsten (en de helft van deze groep heeft schulden); 8% van de huishoudens heeft momenteel problematische schulden en 50% van de huishoudens heeft naar eigen zeggen consumptieve schulden.

Financiële gezondheid

Als je portemonnee minder gevuld is, heeft dit impact op allerlei facetten van je leven, zo blijkt uit onderzoek. Mensen ervaren meer stress, of zelfs een slechtere mentale gezondheid; de fysieke gezondheid neemt af, er ontstaan regelmatig spanningen in relaties over het bestedingspatroon en de geldzorgen. Het ontneemt bovendien mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan sociale activiteiten.
Voor de werkgever zijn signalen dat er misschien een afname van financiële gezondheid is, als de productiviteit of kwaliteit van het werk van de medewerker afneemt, en als hij merkbaar minder betrokkenen is bij de organisatie. Een signaal kan zijn dat iemand zich vaker met onduidelijke redenen ziekmeldt of juist plotseling dubbele diensten wil draaien voor de extra inkomsten. De nood kan zelfs zo hoog worden dat er voor de werkgever zelfs risico’s qua diefstal en fraude ontstaan.

Actie gevraagd in actuele markt

Werkend Nederland kent momenteel, zoals veelvuldig in het nieuws komt, een relatief hoog ziekteverzuim en veel openstaande vacatures vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Gezonde inzetbaarheid is dus hoogste prioriteit. Financiële fitheid is een hoog renderend onderdeel van duurzame inzetbaarheid.

Wat te doen?

Er is een breed scala aan initiatieven op het gebied van preventie, signalering, ondersteuning en nazorg.

  • Preventief kun je bijvoorbeeld denken aan het ondersteuning bieden bij het lezen van moeilijke brieven en persoonlijke financiële coaching. Een workshop ‘365 dagen financieel fitte medewerkers behoort ook tot de mogelijkheden.
  • Signalering binnen je organisatie is gericht op vaste contactmomenten met je mensen, data-analyse (frequentie van loonbeslag, frequentie aanvraag voorschotten loon) en aandacht voor het vergroten van de bespreekbaarheid van financiële ongezondheid. Bied ondersteuning en regel een verwijzing naar externe hulpverleners als een budgetcoach, ondersteun medewerkers bij het lezen van moeilijke brieven en deel informatie over aanbod schuldhulpverlening. Werk zo nodig samen met de Gemeente.
  • Nazorg is gericht op: duurzaam vaste contactmomenten houden, zo nodig verwijzen naar externe hulpverleners en het bieden van handvatten om te budgetteren.

Bij dpo2 Verzuim + Arbo hebben wij de beschikking over een deskundige providerboog. Ook op het gebied van financiële coaching en trainingen. Wil je daar meer over weten neem dan contact met ons op.

Dit artikel is geschreven door Heline van der Pols, Praktijkondersteuner Bedrijfsarts.

Delen

Categorie

Thema's

triangle-down