Advies en begeleiding

Uw organisatie is uniek, net zoals uw medewerkers dat zijn. Voor iedere specifieke behoefte van u of uw medewerker is daarom maatwerk nodig. Denkend vanuit mogelijkheden adviseren wij medewerkers en leidinggevenden. Onze professionals werken pro-actief en zijn altijd dichtbij.

Uitgebreide verzuimscan

De verzuimscan maakt snel inzichtelijk wat de aard en actuele omvang van het verzuimprobleem in uw organisatie is. Samen ontwerpen we een actieplan om de gezondheid van de organisatie én de medewerkers te optimaliseren.

Verzuimbegeleiding

Veel organisaties richten de arbodienstverlening zelf in. Het opstellen van een werkbaar en wettelijk correct verzuimmodel is echter precisiewerk, waarbij dpo2 Verzuim + Arbo professioneel kan ondersteunen. De gecertifieerde verzuimregisseurs van dpo2 Verzuim + Arbo leveren verzuimmanagement dat past bij uw bedrijf, zowel op strategisch- en organisatorisch niveau. De actuele verzuimsituatie en lopende casuïstiek zijn leidend voor een op maat gemaakt plan van aanpak. We informeren en trainen alle betrokken medewerkers, waardoor de taakverdeling en verantwoordelijkheden van alle partijen concreet en werkbaar zijn.

De verzuimregisseurs van dpo2 Verzuim + Arbo hebben een uitstekend oog voor verplichte en wenselijke arbo- en verzuimzaken en lossen dit effectief en betaalbaar op. De nadruk van onze aanpak ligt op het begeleiden van mensen, waarbij ‘learning on the job’ voor de leidinggevende een vast onderdeel is. Dpo2 Verzuim + Arbo werkt resultaatgericht en met korte lijnen, wat resulteert in kwalitatief hoogwaardige oplossingen zónder onnodige procedures of torenhoge kosten.

Dossieranalyse

De Wet Verbetering Poortwachter stelt niet alleen eisen en richtlijnen voor re-integratie, maar ook voor het op orde houden van het verzuimdossier. De Register Casemanager van dpo2 Verzuim + Arbo analyseert periodiek of uw verzuimdossiers wettelijk op orde zijn. De kans op loonsancties neemt daardoor drastisch af.

Frequent verzuimgesprek

Bij drie of meer (korte) verzuimmeldingen per jaar, is er sprake van frequent verzuim. Ook korte verzuimmeldingen moeten daarom niet worden onderschat. Door tijdig in gesprek te gaan met de betreffende werknemer verkleint de kans op langdurig verzuim. De verzuimregisseurs van dpo2 Verzuim + Arbo bereiden de werkgever voor op dit gesprek. We adviseren en ondersteunen werkgever en werknemer in de zoektocht naar mogelijke onderliggende problematiek. Als de oorzaak is helder is, werken we stapsgewijs aan de oplossing.

Begeleiding WIA aanvraag

In uitzonderlijke situaties heeft de werknemer recht op een WIA uitkering. Dpo2 Verzuim + Arbo begeleidt zowel werknemer als werkgever tijdens dit ingewikkelde proces. Samen nemen we noodzakelijke procedures door en bieden mentale ondersteuning tijdens een WIA-gesprek. We gaan desnoods mee naar het UWV voor de WIA-keuring.