PRIVACY

Als u op enigerlei wijze persoonlijke informatie via deze website aan ons verstrekt, is dat een uiting van vertrouwen. Met deze Privacy Policy laten wij u weten hoe wij met dit vertrouwen omgaan. Dat is eigenlijk heel simpel: wij zullen op geen enkele wijze uw gegevens openbaar maken of ter beschikbaar stellen aan derden, tenzij daartoe gedwongen door wetgeving of jurisprudentie.

Bij dpo2 bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens, geanonimiseerd worden gebruikt voor kwaliteitsdoelen. Als u hier tegen bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken door middel van het invullen van het klacht/ complimenten formulier.

Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons direct via [email protected] zodat we dit kunnen corrigeren. Wilt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming dan kan dat via [email protected].

Meer lezen over onze privacy policy? Klik dan hier voor privacy policy dpo2arbo