ONZE MENSEN

Alle onze dpo2 Verzuim + Arbo professionals zijn gecertificeerd en delen bepaalde kernwaarden en kwaliteiten. Ze zijn ambitieus, enthousiast, professioneel en resultaatgericht. Onze bedrijfscultuur is uniek door onze sterkste troef: onze mensen! Zij leveren allen een unieke bijdrage met hun ambitie en passie. Ondernemerschap en kennis vormen de basis van onze identiteit. Wij zetten onze kennis graag in om de Verzuim- en Arboprocessen van onze klanten te verbeteren. Maak hier kennis met enkele van onze mensen. Zij stellen zich graag aan u voor.

Remi Verwimp

Verzuimregisseur

Het werk als verzuimregisseur is heel veelzijdig en natuurlijk werken we conform de Wet verbetering Poortwachter, maar alleen voldoen aan de wetgeving om een loonsanctie te voorkomen is niet het hoofddoel. Het doel is om mensen te begeleiden en coachen zodat ze toch weer aan het werk kunnen én om te voorkomen dat ze langdurig uit het werkproces zijn. De essentie moet liggen op de resultaten voor werkgever en werknemer. Ik vind het belangrijk om steeds weer het gesprek aan te gaan met de medewerker en ben nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. Door oprechte aandacht en een goed advies ontstaat er een vertrouwensrelatie waar iedereen bij gebaat is. Als verzuimregisseur kun je daar echt het verschil maken.

Sandra Schenkels

Register casemanager en verzuimregisseur

Voor een groot deel van mijn werk zit ik ook fysiek bij de klant in huis. Dit maakt mijn werk niet alleen erg afwisselend maar je maakt ook kennis met de werkomgeving en de cultuur van de organisatie. Samen met de klant kijk je dan hoe het verzuimbeleid vorm is gegeven en hoe er op duurzame inzetbaarheid gestuurd wordt. Als deze processen op orde zijn kun je veel verzuim voorkomen en in een vroeg stadium mogelijke uitval signaleren. Het draait allemaal om communicatie. Ik train managers in het voeren van een verzuimgesprek dit helpt ze echt om met een medewerker een vertrouwensband op te bouwen. Het is mooi om te zien dat de bewustwording én het belang van een goed verzuimbeleid echt loont.

JADIREE POLONIUS

Taakgedelegeerde en verzuimregisseur

Waar de bedrijfsarts vooral kijkt naar het medische aspect van de ziekmelding kijk ik ook naar de psychologische kant van verzuim. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen drijft en wat daarvan de invloed is op het werk. Ik stel me dan ook in het begeleidingsproces op als een coach die vooral goed luistert maar ook confronterende vragen durf te stellen en mensen een spiegel voor te houden. Alleen door de juiste loopbaankeuzes en begeleiding kunnen medewerkers duurzaam inzetbaar blijven.