Whk check

Momenteel zitten we weer in het najaar. Een belangrijk moment om u voor te bereiden op het najaar, waarbij u van de Belastingdienst de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) voor het nieuwe jaar zal ontvangen.

Wat is de Wkh?

Werkgevers dragen via de loonaangifte Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt-premie af aan de Belastingdienst. De WGA-premie wordt in de zogenaamde Werkhervattingskas gestort. Vanuit deze kas worden de WGA-uitkeringen gefinancierd voor publiek verzekerde werkgevers.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de beschikking niet altijd klopt. Veel gemaakte fouten komen voor bij de indeling in een onjuiste sector, onterecht toegerekende kosten van een arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever waar de werknemer niet ziek is geweest of zelfs niet in dienst was of dat er sprake was van een vangnetregeling of no risk status.

Een onterechte toekenning kost u in het slechtste scenario maar liefst 10 jaar uitkeringslasten!
Het is dus van groot (financieel) belang om de beschikking Whk en elke individuele doorbelasting te controleren op juistheid.

De controle kunt u uiteraard zelf verrichten, maar dpo2 kan u dit ook volledig uit handen nemen. Wij controleren de beschikking niet alleen op juistheid, maar geven ook advies en indien nodig gaan wij ook voor u in bezwaar bij de belastingdienst.

Onze professionals kunnen uw beschikking controleren.

Klopt de premie niet?

Dpo2 helpt u met het indienen van het bezwaar.  Het is ook mogelijk om met terugwerkende kracht de voorgaande jaren te controleren. Dit kunnen wij op basis van offerte voor u uitvoeren. Heeft u vragen of hulp nodig bij de controle neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand formulier of vraag even na bij uw contactpersoon of verzuimregisseur bij dpo2.

Wkh controle

 

Delen

Categorie

Thema's

triangle-down