Privacy

Als u op enigerlei wijze persoonlijke informatie via deze website aan ons verstrekt, is dat een uiting van vertrouwen. Met deze Privacy Policy laten wij u weten hoe wij met dit vertrouwen omgaan. Dat is eigenlijk heel simpel: wij zullen op geen enkele wijze uw gegevens openbaar maken of ter beschikbaar stellen aan derden, tenzij daartoe gedwongen door wetgeving of jurisprudentie.

Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons direct via [email protected] zodat we dit kunnen corrigeren. Wilt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming dan kan dat via¬†[email protected].

Meer lezen over onze privacy policy? Klik dan privacy policy voor Verzuim + Arbo klik dan hier.