All InArbo

Wij zijn onderdeel van dpo2 Arbo en Verzuim. Hierdoor beschikken wij over een landelijk netwerk van specialisten en zijn we altijd in de buurt.

All InArbo is onderdeel van dpo2, een gecertificeerde arbodienst.  Zo ondersteunen wij u niet alleen bij alle taken rondom de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers, maar ook bij de uitvoering van de Risico-inventarisatie en –evaluatie en Plan van aanpak, het PAGO/PMO en uitvoering van verplichte aanstellingskeuringen.

All InArbo zorgt voor deskundige en actieve ondersteuning bij de verzuimbegeleiding en re-integratie. Een duurzame en snelle werkhervatting staat voorop. De verzuimregisseur (casemanager), is het vaste aanspreekpunt en contactpersoon en voert de regie op het re-integratietraject, zet interventies in én communiceert over eventuele beschikbare vergoedingen. Duidelijkheid is belangrijk daarom werken we met twee pakketten met duidelijke afspraken. All InArbo Compact of All InArbo All-in.