Arbeidsconflict? Herken de signalen en voorkomt escalatie

Afnemende motivatie, toenemend ziekteverzuim, groepsvorming… ga er preventief mee aan de slag.

Een arbeidsconflict kan een bedrijf verlammen. Signalen herkennen en het effectief aanpakken ervan kan veel ellende voorkomen. Maar hoe herken je die signalen? Een plotselinge daling in motivatie bij medewerkers, een toename in ziekteverzuim, bepaalde personen die vermeden worden, onopgeloste ruzies en groepsvorming zijn enkele indicatoren. Wanneer deze signalen zich voordoen, is snel handelen essentieel.

Direct ingrijpen

Ga onmiddellijk in gesprek met de betrokken medewerkers zodra signalen van een dreigend conflict opduiken. Tijdens deze gesprekken zijn enkele handvatten cruciaal voor een effectieve communicatie:

  • Stel open vragen;
  • Laat stiltes toe, zodat de werknemer zijn verhaal kan doen;
  • Geef non-verbale signalen van oprechte interesse;
  • Herhaal de laatste woorden om begrip te tonen;
  • Vat samen en benoem emoties.

Er is een conflict

Wanneer het conflict escaleert, stel dan vast wat er aan de hand is. Is je medewerker het niet eens met een beoordeling? Weigert je medewerker een bepaalde opdracht uit te voeren omdat deze niet bij zijn functie hoort? Is er sprake van pesten, discriminatie of ongewenst gedrag? Zorg dat iedereen wordt gehoord om een objectief beeld te krijgen. Bieden gesprekken geen oplossing, overweeg dan het inschakelen van een mediator.

Ziekmelding na conflict

Bij een ziekmelding na een conflict is directe actie vereist. Schakel meteen de bedrijfsarts in. Deze beoordeelt of er sprake is van beperkingen of dat er sprake is van een ongeschiktheid voor het werk. Afhankelijk van de situatie kan de bedrijfsarts adviseren tot gesprekken of mediation.

Ontslag bij conflict

Lost het conflict niet op, wat je ook doet? Dan kun je als laatste optie nadenken over beëindiging van het dienstverband. Zorg wel dat dit je allerlaatst redmiddel is.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe goed je conflicten ook kunt afhandelen, probeer ze ten alle tijden te voorkomen. Door regelmatig en open te communiceren met werknemers signaleer je eerder ontevredenheid in een vroeg stadium. Dit voorkomt conflicten en het zorgt dat goede werkrelaties behouden blijven.

Dpo2 helpt!

Komt het toch tot een conflict of zijn er signalen van een mogelijke escalatie, neem dan contact op met dpo2. Een onafhankelijke, derde partij neemt iedere schijn van partijdigheid weg.

De Verzuim + Arbo regisseurs van dpo2 hebben uitgebreide expertise en ervaring in conflictmanagement binnen arbeidsomgevingen. Die brede en diverse ervaring met de complexe dynamiek van arbeidsconflicten geeft hen een uniek inzicht. Daarmee bieden ze effectieve strategieën voor een aanpak.

Als externe partij is dpo2 objectief en neutraal. Dat versterkt het vertrouwen van de partijen verwikkeld in het conflict. Immers, het beoordelen van de situatie en het vinden van oplossingen gebeurt zonder enige kleur of voorkeur.

Dpo2 is ook een efficiënte tussenpersoon tussen werkgever en werknemer. Dit bevordert een soepele communicatie, wat de kans op misverstanden verkleint. Natuurlijk gebeurt dit alles in het grootste vertrouwen. Zo kunnen alle partijen vrijuit spreken over hun zorgen en problemen. Bovendien helpt dpo2 niet alleen bij het oplossen van huidige conflicten, we geven ook advies over preventieve maatregelen om toekomstige conflicten te voorkomen. Zo bouwen we samen aan een gezonde werkomgeving en het behoud van goede werkrelaties.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze diensten bij preventie en escalatie van arbeidsconflicten, neem dan contact op met:

Floor Assmann
Rayonregisseur Verzuim + Arbo / Verzuimregisseur (RCCM)
Mail: [email protected]

triangle-down